תורת האר'י - למתחילים

שיעורים מוקלטים ב'דעת אלוקים'- mp3
 
השיעורים ניתנו במסגרת בית המדרש בית א-ל רחוב הרצוג 43 בני ברק
 

שיעור 1- הקדמה

שיעור 2- דף יג

שיעור 3- דף יג-כג

שיעור 4- דף כג-כד

שיעור 5- דף כג-כט

שיעור 6- דף כט-לג

שיעור 7- דף לג-לז

שיעור 8- דף לז-לח

שיעור 9- דף מ-נ

שיעור 10- דף מ-נא

שיעור 11- דף נא-נד

שיעור 12- דף נד- עד תחילת הרפ''ח ניצוצין

שיעור 13- דף נז-סט

שיעור 14- חזרה קצרה. דף ס. מאמר הבריח התיכון חלק א

שיעור 15- דף סב מאמר הבריח התיכון- עד הסוף בדף סו

שיעור 16- דף ס-סט

שיעור 17- דף ע-עב

שיעור 18- דף עב-עט

שיעור 19- דף עט-פא

שיעור 20- דף פא-פג

שיעור 21- דף פד-פו

שיעור 22- דף פה-צג

שיעור 23- דף צג-צה

שיעור 24- דף צה-קב

שיעור 25- דף קב-קז

שיעור 26- דף קו-קז

שיעור 27- דף קט-קיא.פורים

שיעור 28- דף קיא-קטו

שיעור 29- דף קטז-קכו

שיעור 30- דף קכא-קלב

שיעור 31- דף קלג-.קלז. מעלת הזקן-ליל הסדר

שיעור 32- דף קלז-קמג

שיעור 33- דף קמג-קנב

שיעור 34- דף קנב-קנט

שיעור 35- דף קס-קסב

שיעור 36- דף קסב-קסח

שיעור 37- דף קסח-קעט

שיעור 38- דף קעט-קפא

שיעור 39- דף קפב-קפד

שיעור 40- דף קפד-קצ

שיעור 41- דף קצא-רא. עד סיום הספר
 

 
  חזרה לראש העמוד   הדפס   שלח לחבר

 
תגובות
  הוסף תגובה