צור קשר
כתובת ראשית ומשרדים - main and offices

רחוב מנחם 22 בני ברק   03-5797491  

נייד  - 052-7643870

כולל ובית מדרש
רחוב הרצוג 43 בני ברק  03-6192741 

בנין הפנימיה
רחוב הרצוג 21 בני ברק - אב בית  03-5705546
הרב ביטון נסים:   052-7119055
 
 
משרדים רב קווי –  03-5797491 
פקס' -   03-6188298
אתרנו באינטרנט Bet-el.co.il : Website

דוא''ל: info@bet-el.co.il :e-mail